Kehittämistutkimus interventiotutkimuksen muotona

Alanimeke: opas opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajalle
Kieli: Suomi
Julkaisuvuosi: 2017
Luokitus: Tiedeoppi. Tieteenfilosofia

Valitse aineistolaji/painos/lehden numero:

Valittu aineistolaji: Kirja (2017)

Tarkemmat tiedot