Bref ifrån Franz Piranesi til herr generalen Johan Acton. Öfwersättning från italienskan

Language: Swedish
Published: 1795

Available as:

Selected mediatype: Book (1795)

Work information

 • Extended title: Bref ifrån Franz Piranesi til herr generalen Johan Acton. Öfwersättning från italienskan
 • Other title Lettera di Francesco Piranesi al signor generale d. Giovanni Acton
 • Contributors:
 • Extent:
  159 sivua, 1 numeroimaton sivu ; 4:o
 • Languages:
  Swedish
 • Original language: Italian
 • Subjects:
 • Notes:
  Koskee Armfeltin juttua. Arkit: A-U4. - Nimiölehden kääntöpuoli ja viimeinen sivu ovat tyhjiä. Loppuvinjetti. Samassa niteessä: Utdrag af de hufwudsakeligaste handlingar, : som lemna uplysning om det hos Kongl. Maj:ts och rikets höglofl. Swea hof-rätt anhängige hög-mål, rörande åtskillige personers förehafde stämplingar emot rikets antagne och beswurne regering och styrelse, jemte en derpå grundad berättelse i målet, utgifne til underdånigste följe af Kongl. Maj:ts dess justitiä-cantzlers-embete derom gifne nådigste befallning. - Stockholm : J. A. Carlbom, 1794. ([24], 96 s.)