Oppimateriaalit

Ryhmien ja vierailujen opintomateriaaleja koululaisille, opiskelijoille ja aikuisryhmille

Tietokannat ja kysymykset

Apua tiedonhakuunTiedonhaun välineet (Kirjastot.fi)
Hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla löydät aineistoa ja tietoa verkosta.

Eväitä opiskeluun - tiedonhankinnan opas
Oulun kaupunginkirjaston laatima materiaali sopii kaikille koulutusasteille, mutta etenkin yläkouluihin, lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin.

Finna Luokkahuone
Hakupalvelusta löytyy aineistoja ja vinkkejä oppitunneille sekä peruskouluun että toisen asteen oppilaitoksiin.

Muiden organisaatioiden tuottamia mediakasvatuksen oppimateriaaleja

Mediakasvatusseura
Mediakasvatusseuran ylläpitämä sivusto, jolla on tietoa mediakasvatuksesta, oppimateriaaleja mediakasvatustunneille ja alan uutisia.

Mediametka
Mediakasvatuskeskus Metka ry:n ylläpitämä pedagogisesti suuntautunut sivusto. Edistää lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta. Nostaa esiin lasten itse tekemää lastenkulttuuria ja lasten omaa mediatuottamista.

Mediataitokoulu
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ylläpitämä sivusto, jossa on mediakasvatuksen tieto- ja tehtäväpankki.

Lapset & media
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) sivulla on sähköisenä Lapset ja media - kasvattajan opas sekä sen selkokielinen versio. Oppaissa käsitellään 5–12 -vuotiaiden lasten median käytön ilmiöitä.

Kirjastokaistan mediakasvatusaineistoa
Mediakasvatukseen ja tiedonhakuun liittyviä esityksiä ja haastatteluja.

Aikakausmedian mediakasvatusaineistoa
Sivulla on sarjiskone, lasten lehtikone päiväkoteja varten, artikkeleita opetuskäyttöön, ajankohtaisia juttuja ja muuta mediakasvatuksellista materiaalia kirjastoille, kouluille ja nuorisotyöhön.

Lukuliike
Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma etenkin lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi. Sivuilla on ajankohtaisia
poimintoja, runsaasti vinkkejä lukuharrastuksen lisäämiseksi ja materiaalipankki.

Kulttuurin vuosikello
Sisältää materiaaleja ja vinkkejä kasvattajille kulttuurisen kestävyyden saavuttamiseksi. Materiaalit on jaettu teemoittain ja kuukausittain. Vuosikelloa ylläpitää Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura.