Omatoimikirjastot

Mikä on omatoimikirjasto

Omatoimikirjasto on kirjasto, jota asiakas voi käyttää omatoimisesti kirjaston palveluaukioloaikojen ulkopuolella. Asiointi tapahtuu täysin itsepalveluna.

Omatoimikirjastoon kirjaudutaan kirjaston ulko-oven vieressä olevalla lukijalaitteella. Lukijaan laitetaan kirjastokortti ja näppäillään tunnusluku, jolloin oven lukitus aukeaa.

Hämeenlinnassa pääkirjasto, Hauhon ja Nummen kirjastot sekä Janakkalassa Tervakosken kirjasto ovat avoinna myös omatoimisesti. 

Omatoimikirjastojen palvelut

Omatoimiaikana voi lainata ja palauttaa aineistoa automaateilla, lainata varattua aineistoa, lukea lehtiä ja työskennellä. Käytössä ovat kirjaston tilat, aineistot, asiakastietokoneet ja avoin langaton verkko.

Lainaus- ja palautusautomaattien näytöt opastavat lainaamisessa ja palauttamisessa. Varaukset ovat noudettavissa varaushyllystä. Varattu aineisto on järjestetty numerojärjestykseen asiakasnumeron perusteella.

Palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, kuten maksujen maksaminen, tulostus, kopiointi ja uuden asiakkaan rekisteröinti, eivät ole käytettävissä omatoimiaikana.

Henkilökunta opastaa asiakkaita omatoimikirjaston käytössä palveluaikoina.

Oikeus omatoimiseen asioimiseen

Omatoimikirjastoissa asioimiseksi asiakas tarvitsee kirjastokortin ja henkilökohtaisen tunnusluvun. Kirjastokortin saa ainoastaan asioimalla kirjaston palvelupisteessä ja sitoutumalla kirjaston käyttösääntöihin.

Hämeenlinnan pääkirjasto

Pääkirjastoon pääsee sisään omatoimiaikana Vanamo-kirjastojen kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Voit käyttää myös mobiililaitteeseen ladattavaa digikirjastokorttia.

Kaikilla yli 15-vuotiailla kortinhaltijoilla on automaattisesti oikeus omatoimiseen asiointiin. Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan allekirjoittama sopimus. Sopimus on allekirjoitettava paikan päällä kirjastossa.

Hauhon ja Nummen kirjastot

Hauhon tai Nummen kirjastoissa asiakas tarvitsee sirullisen kirjastokortin, jotta voi asioida kirjastossa omatoimiaikana. Kortteja saa Hauhon ja Nummen kirjastojen asiakaspalvelusta palveluaikana. Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan allekirjoittama sopimus. Sopimus on allekirjoitettava paikan päällä kirjastossa.

Uusi kortti toimii asiakkaan valitseman salasanan/tunnusluvun kanssa kulkukorttina omatoimiaikoina. Korttia voi käyttää normaalisti kirjastokorttina kaikissa Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kirjastoissa.

Ensimmäinen omatoimikortti on ilmainen. Jos omatoimikortti katoaa, uusi maksaa kuusi euroa.

Janakkalan Tervakosken kirjasto

Tervakosken kirjastossa asiakas tarvitsee sirullisen kirjastokortin voidakseen asioida kirjastossa omatoimiaikana. Kortteja saa Tervakosken kirjastosta palveluaikana. Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan allekirjoittama sopimus. Sopimus on allekirjoitettava paikan päällä kirjastossa.

Uusi kortti toimii asiakkaan valitseman salasanan/tunnusluvun kanssa kulkukorttina omatoimiaikoina. Korttia voi käyttää normaalisti kirjastokorttina kaikissa Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kirjastoissa.

Ensimmäinen omatoimikortti on ilmainen. Jos omatoimikortti katoaa, uusi maksaa 10 euroa.

Yhteisöasiakkaat

Yhteisökorteille pääsy sallitaan erillisellä sopimuksella.

Vastuut ja velvollisuudet

Omatoimikortti on henkilökohtainen. Jokaisen asiakkaan on kirjauduttava sisään omalla kirjastokortillaan. Alle 15-vuotiaat voivat tulla omatoimikirjastoon yhdessä huoltajansa kanssa, kaikkien on myös poistuttava samaan aikaan. Huoltaja on vastuussa alaikäisen kirjastokäynneistä. Sivullisia ei saa päästää omatoimiaikoina kirjastoon.

Hauhon ja Nummen kirjastoissa asiakkaiden on poistuttava kirjastotilasta ja kirjauduttava sisään omatoimikortilla sekä tunnusluvulla, kun kirjasto siirtyy omatoimiaikaan.

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä vartiointiliikkeeseen. Vartiointiliikkeen puhelinnumero on ulko-oven läheisyydessä. Hauhon kirjaston ulko-oven läheisyydessä on myös hälytysnappi, joka hälyttää vartiointiliikkeeseen.

Kirjastolla on oikeus rajoittaa tarvittaessa omatoimikirjastojen käyttöoikeutta.

Omatoimikirjaston käytössä sovelletaan kirjastojen voimassa olevia käyttösääntöjä. 

Tallentava kulun- ja kameravalvonta

Kirjastoissa on käytössä kulunvalvonta ja tallentava kameravalvonta. Aiheettomista hälytyksistä aiheutuvista kuluista vastaa hälytyksen aiheuttava asiakas.

Kulunvalvonta- ja kamerajärjestelmistä muodostuu asiakasrekisteri, jonka selosteen mukainen tarkoitus on asiakkaiden oikeussuojan ja turvallisuuden takaaminen, kohteen omaisuuden suojaaminen sekä rikosten ennaltaehkäiseminen ja niiden selvittäminen.

Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä verkkosivuilla:

Tervetuloa omatoimikirjastoon!