Lukudiplomitehtävät 3.-4. -luokille

Lue lukuvuoden aikana vähintään 4 kirjaa.

Tee jokaiseen lukemaasi kirjaan liittyvä tehtävä ja anna valmiit tehtävät hyväksyttäväksi omalle opettajallesi. Suorittamasi diplomi riippuu luettujen kirjojen määrästä.

Tehtävät

1. Eläydy, voit halutessasi myös pukeutua, lukemasi kirjan henkilöksi. Anna luokkatovereiden haastatella sinua.


2. Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä. Esittele päähenkilö luokkatovereillesi tekemäsi ajatuskartan avulla.

3. Jos saisit olla joku kirjan henkilöistä, kuka olisit? Perustele, miksi.

4. Kenestä kirjan henkilöstä pidit eniten? Miksi?

5. Valitse kirjasta kaksi henkilöä. Keksi ja kirjoita heidän vuoropuhelunsa.

6. Valitse kirjan paras kohta ja lue se ääneen luokkatovereillesi.

7. Pidä kirjasta kirjaesitelmä luokkatovereillesi. Esittele henkilöt ja kerro tapahtumapaikka. Älä kerro juonta kokonaan, älä varsinkaan loppuratkaisua. Kerro myös kenelle kirja mielestäsi sopii.
8. Valitse yksi runo lukemastasi runokirjasta. Harjoittele sen esittämistä ja esitä se luokkatovereillesi.

9. Piirrä valitsemastasi runosta sarjakuva.

10. Keksi luokkatovereillesi viisi tietokilpailukysymystä lukemastasi tietokirjasta. Muista kertoa oikeat vastaukset!

11. Tuo kouluun viisi kirjaan liittyvää esinettä ja kerro luokkatovereillesi, miten ne liittyvät kirjaan ja miksi valitsit juuri ne.

12. Suunnittele ja piirrä kirjalle uusi etukansi.

13. Kirjoita uutinen jostakin lukemasi kirjan tai runon tapahtumasta.

14. Kirjoita katoamisilmoitus jostakin kirjan henkilöstä tai esineestä.

15. Kirjoita kirjan henkilölle kirje. Voit kirjoittaa omana itsenäsi tai kuvitella, että olet joku kirjan henkilöistä.

16. Miten kirja jatkuisi? Keksi ja kirjoita.

17. Kirjoita omin sanoin kirjan hauskin / jännittävin / kiinnostavin / ärsyttävin / kaunein / surullisin kohta.

18. Kirjoita kirjasta kirja-arvostelu.

19. Tee mainosjuliste, joka houkuttelee jonkun toisen lukemaan lukemasi kirjan.

20. Valitse kirjasta yksi tapahtumapaikka. Piirrä tai maalaa se ja kerro/kirjoita miksi valitsit juuri sen.

21. Piirrä kirjan tapahtumapaikoista kartta.

22. Leikkaa lehdestä kirjaan sopivia kuvia. Liimaa kuvat tähän tehtäväpaperiin tai erilliselle paperille.

23. Parilukutehtävä: Valitkaa kirjasta kohta, jonka voitte näytellä. Esittäkää luokkatovereillenne.

24. Parilukutehtävä: Sopikaa yhdessä aikataulu, jossa luette kirjaa. Keskustelkaa ennen lukemisen aloittamista odotuksistanne, sopikaa muutama kohta lukemisen aikana, jolloin vaihdatte ajatuksianne kirjasta ja kirjan luettuanne käykää vielä loppukeskustelu.


25. Parilukutehtävä: Sopikaa yhdessä aikataulu, jossa luette kirjaa. Sopikaa 3 – 4 tapaamista lukemisen edetessä. Tarkkailkaa lukiessanne, mitä samanlaista ja erilaista päähenkilön elämässä on kuin omassa elämässänne. Kirjoittakaa asioita muistiin.

26. Parilukutehtävä: Etsikää yhdessä tietoa lukemanne kirjan kirjoittajasta. Mitä muita kirjoja hän on kirjoittanut? Missä hän asuu? Mikä on hänen ammattinsa jne.
27. Kirjoita runo tietokoneella, huomioi miten asettelet tekstin paperille, tulosta teksti ja kuvita runo.
28. Ota kuva kirjan kansikuvasta ja itsestäsi. Käytä kuvankäsittelyohjelmaa ja liitä itsesi kirjan kuvaan.

29. Ota kuva 3 – 5 kuvaa sellaisista paikoista, jotka voisivat olla kirjan tapahtumapaikkoja, esittele kuvat luokkatovereillesi.

30. Etsi netistä tietoa jostakin kirjaan liittyvästä asiasta esim. päähenkilön harrastuksesta, tapahtumapaikasta, eläinlajista. Kirjoita asiasta ainakin viisi lausetta.