Kokoelma

Elämyksiä ja tietoa - kirjasto tarjoaa laajan, monipuolisen ja ajantasaisen aineistokokoelman asiakkaiden huviksi ja hyödyksi.

Valintaperiaatteet

Kirjastojen tavoitteena on monipuolinen, ajantasainen ja asiakkaiden tarpeethuomioonottava kokoelma. Aineiston valinnassa painotetaan sen laadukkuutta ja pysyväarvoisuutta.

Valinnassa pyritään ottamaan huomioon eri asiakasryhmät sekä erilaiset mielipiteet ja ajattelutavat. Suomalaisen kulttuurin arvoteoksia hankitaan hinnasta riippumatta. Omakustanteita hankitaan pääsääntöisesti Kanta-Hämeen alueelta.

Hankittavan aineiston määrään vaikuttavat aineiston kysyntä sekä arvioitu käyttöikä. Aineiston kysyntää seurataan ja kysytyimmästä aineistosta hankitaan lisäkappaleita varausten odotusaikojen lyhentämiseksi.

Hankkimatta voidaan jättää aineisto, joka ei kestä kirjastokäyttöä tai on sisällöltään kyseenalaista. Av-aineistoista kirjasto voi hankkia vain sellaisia videoita ja dvd-levyjä, joilla on lainausoikeudet.

Valitse ja vaikuta

Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa asiakkaat voivat vaikuttaa siihen, mitä aineistoja kirjastoon ostetaan.

Valitse ja vaikuta -palvelussa asiakkaat pääsevät kommentoimaan ja valitsemaan mieleisiään kirjoja ja muita aineistoja valmiista listoista. Listoja tulee asiakkaiden kommentoitavaksi säännöllisin väliajoin, eri aiheista ja erikielisistä aineistoista.

Valintojen tekeminen ja kommentointi edellyttävät kirjautumista palveluun.

Hankintaehdotukset

Asiakkaat voivat tehdä kirjastolle hankintaehdotuksia verkkolomakkeella. Hankintaehdotukset otetaan huomioon valinnassa, mikäli ne sopivat valintaperiaatteisiin. 

Lahjoitukset

Ilmaiseksi tulevaa aineistoa ja lahjoituksia otetaan vastaan vain sillä ehdolla, että kirjasto saa itse päättää, siirtääkö se aineiston kokoelmiinsa. Vain hyväkuntoinen aineisto otetaan vastaan.

Varastointi

Hämeenlinnan pääkirjaston varastot toimivat kaikkien toimipisteiden kirjojen, av-aineiston ja aikakauslehtien keskusvarastona.

Varastoon siirretään aineistoa, jonka käyttö on vähäistä, jotta enemmän käytetylle aineistolle jäisi tilaa. Varastoinnin tavoitteena on säilöä tulevaisuutta varten keskeisin kotimainen kirjallisuus sekä keskeisimmät av-tallenteet ja aikakauslehdet.

Varsinaisessa päävarastossa on lainauskäyttöön tarkoitettu varastokokoelma. Arkisto-olosuhteet tarvitseva kirjaston vanhin ja arvokkain aineisto on sijoitettu käsikirjaston varastoon. Tätä aineistoa annetaan asiakkaille ainoastaan lukusalikäyttöön.

Lehdet

Kirjastoihin tilataan kymmeniä sanomalehtiä ja satoja aikakauslehtiä. Kaikki lehdet on luetteloitu kokoelmaan. Lehdetkin löytyvät siis kokoelmahaulla. 

Tutustu myös e-lehtipalveluihin ja lehtitietokantoihin

Sanomalehdet

Hämeenlinnan pääkirjastossa säilytetään sanomalehtiä kuluva viikon lisäksi neljä edellistä viikkoa. Hämeen Sanomat sekä muut paikalliset sanomalehdet ja ilmaisjakelulehdet varastoidaan pysyvästi.

Hämeen Sanomat on varastoitu vuoden 2011 loppuun asti sidottuina vuosikertoina, vuoden 2012 alusta vain mikrofilmeinä. Myös vanhempia paikallisten sanomalehtien vuosikertoja on luettavissa mikrofilmeinä (esim. Hämeen Sanomat 1879–1997). Lähikirjastot säilyttävät sanomalehtiä enintään kaksi viikkoa.

ePress-palvelun arkistosta löytyvät monien paikallis- ja maakuntalehtien numerot 12 kuukauden ajalta. Palvelu on käytettävissä Hämeenlinnan kirjastojen asiakastietokoneilla ja langattomassa verkossa.

Palveluun sisältyvät mm. Hämeen Sanomat, Keski-Häme ja Janakkalan Sanomat. 

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten näköislehdet löytyvät Lehtiluukusta, arkisto ulottuu helmikuulle 2014.

Aikakauslehdet

Aikakauslehdet ovat pääosin lainattavissa. Lehtien uusimmat numerot ovat luettavissa kirjastoissa. Kirjastoautoissa myös uusimmat numerot ovat lainattavissa.

Hämeenlinnan pääkirjastossa varastoidaan joitakin lehtivuosikertoja. Tiedot lehtien säilytyksestä löytyvät kirjaston tietokannasta.

Varastoituja lehtiä voi pyytää lainattavaksi (aikuisten osaston varasto) tai luettavaksi (käsikirjaston varasto) lehtisalista, puh. 03 621 3040.

Hämeenlinnan pääkirjaston lehtisalissa on käytössä myös mikrofilmiskanneri. Sen avulla voi lukea mikrofilmejä ja -kortteja sekä ottaa niistä tulosteita tai tehdä pdf-tiedostoja.

Makupalojen lehtilinkit

Lainattavat esineet

Vanamo-kirjastoista saat lainaksi monenmoista tavaraa. Kaikki lainattavat esineet löytyvät Vanamosta.

Osa esineistä on tarkoitettu käytettäväksi vain kirjastossa, niitä ei lainata kotiin. Esim. kuulokkeet ja iPad-tabletit.

Kotiseutukokoelmat

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ylläpitää ja kehittää kotiseutukokoelmaa, joka sisältää Hämeenlinnaa ja lähiseutua koskevaa aineistoa.

Kokoelma sisältää Hämeenlinnaa koskevaa kirjallisuutta, lehtiä, karttoja, lehtiartikkeleita, äänitteitä, videoita, pienpainatteita, julisteita ja valokuvia.

Kotiseutukokoelman aineistoa ei saa kotilainaan eikä siihen voi tehdä varauksia. 

Aineistoa saa luettavaksi kirjastoon tekemällä tilauksen pääkirjaston asiakaspalvelussa.

Luettelo:

Lyseon kirjasto

Lyseon kirjastoon kuuluu lähes 20 000 nidettä. Kirjasto on karttunut lukuisin lahjoituksin.

Vuonna 1857 kymnaasiksi eli lukioksi nimetty oppilaitos peri satoja kirjoja Hämeenlinnan muilta oppilaitoksilta. 1858 lukio sai Helsingin yliopistolta lahjoituksena n. 1100 nidettä tiedekirjallisuutta.

Lahjoittajina ovat olleet myös yksityiset tahot ja tieteelliset seurat. Muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on lahjoittanut 117 niteen kokoelman, joka on peräisin Elias Lönnrotilta.

Vanhimmat kirjat ovat 1500-luvulta, mm. Mikael Agricolan Se Wsi Testamenti (1548). Kokoelmaan kuuluu myös vuonna 1642 ilmestynyt ensimmäinen suomenkielinen Raamattu. Niin ikään suomalaisen kirjallisuuden ensipainoksia on runsaasti, mm. Eino Leinon teoksia ja Aleksis Kiven Kanervala (1866).

Suomenkielisen kirjallisuuden lisäksi kirjasto sisältää satoja 1500 – 1700-luvuilta peräisin olevia vieraskielisiä kirjoja, mm. Linnén Flora Svecican ( 1755) ja Henrik Gabriel Porthanin latinankielisen väitöskirjan. Itämaisen kirjallisuuden luokkaa edustaa Koraani vuodelta 1694.

Lyseon kokoelmaa voi selata tarkennetussa haussa valitsemalla Hämeenlinnan koulukirjasto ja Lyseon kirjasto. Hakua kannattaa rajata esim. vuosilla esim. 1500 - 1600.

Kokoelmasta vastaa Hämeenlinnan lyseon lukio

Lisätietoja: rehtori Pieta Tukkimäki-Hilden, puh. 040 749 3843
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi