Kokoelma

Elämyksiä ja tietoa - kirjasto tarjoaa laajan, monipuolisen ja ajantasaisen aineistokokoelman asiakkaiden huviksi ja hyödyksi.

Valintaperiaatteet

Kirjastojen tavoitteena on monipuolinen, ajantasainen ja asiakkaiden tarpeethuomioonottava kokoelma. Aineiston valinnassa painotetaan sen laadukkuutta ja pysyväarvoisuutta.

Valinnassa pyritään ottamaan huomioon eri asiakasryhmät sekä erilaiset mielipiteet ja ajattelutavat. Suomalaisen kulttuurin arvoteoksia hankitaan hinnasta riippumatta. Omakustanteita hankitaan pääsääntöisesti Kanta-Hämeen alueelta.

Hankittavan aineiston määrään vaikuttavat aineiston kysyntä sekä arvioitu käyttöikä. Aineiston kysyntää seurataan ja kysytyimmästä aineistosta hankitaan lisäkappaleita varausten odotusaikojen lyhentämiseksi.

Hankkimatta voidaan jättää aineisto, joka ei kestä kirjastokäyttöä tai on sisällöltään kyseenalaista. Av-aineistoista kirjasto voi hankkia vain sellaisia videoita ja dvd-levyjä, joilla on lainausoikeudet.

Hankintaehdotukset

Asiakkaat voivat tehdä kirjastolle hankintaehdotuksia verkkolomakkeella. Hankintaehdotukset otetaan huomioon valinnassa, mikäli ne sopivat valintaperiaatteisiin. 

Lahjoitukset

Ilmaiseksi tulevaa aineistoa ja lahjoituksia otetaan vastaan vain sillä ehdolla, että kirjasto saa itse päättää, siirtääkö se aineiston kokoelmiinsa. Vain hyväkuntoinen aineisto otetaan vastaan.

Varastointi

Huom! Pääkirjaston varastokokoelmat avataan asiakkaille vuoden 2021 aikana. Ennen sitä aineistoja saa käyttöönsä tekemällä siihen varauksen. Aineistot löytyvät verkkokirjaston aineistohaulla.

Hämeenlinnan pääkirjaston varastot toimivat kaikkien toimipisteiden kirjojen, av-aineiston ja aikakauslehtien keskusvarastona.

Varastoon siirretään aineistoa, jonka käyttö on vähäistä, jotta enemmän käytetylle aineistolle jäisi tilaa. Varastoinnin tavoitteena on säilöä tulevaisuutta varten keskeisin kotimainen kirjallisuus sekä keskeisimmät av-tallenteet ja aikakauslehdet.

Varsinaisessa päävarastossa on lainauskäyttöön tarkoitettu varastokokoelma. Arkisto-olosuhteet tarvitseva kirjaston vanhin ja arvokkain aineisto on sijoitettu käsikirjaston varastoon. 

Lehdet

Kirjastoihin tilataan kymmeniä sanomalehtiä ja satoja aikakauslehtiä. Aikakauslehdet on luetteloitu kokoelmaan ja löytyvät kokoelmahaulla. 

Hämeenlinnan kirjaston lehtiluettelo aikakauslehdet 2021

Hämeenlinnan kirjaston lehtiluettelo sanomalehdet 2021

Tutustu myös e-lehtipalveluihin ja lehtitietokantoihin

Sanomalehdet

Hämeenlinnan pääkirjastossa säilytetään sanomalehtiä kuluvan viikon lisäksi neljä edellistä viikkoa. Lähikirjastot säilyttävät sanomalehtiä enintään kaksi viikkoa.

Sanomalehtien mikrofilmit on sijoitettu Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipisteeseen.

Mikrofilmit ovat vapaasti käytettävissä. Kansallisarkistossa on myös Hämeen Sanomien ja muiden paikallislehtien painettuja vuosikertoja.

Sanomalehtivuosikertojen käytössä noudatetaan Kansallisarkiston käyttöehtoja, tiedustelut puh. 029 533 7140.

Katso yhteystiedot ja aukioloajat Kansallisarkiston sivuilta.

ePress-palvelun arkistosta löytyvät monien paikallis- ja maakuntalehtien numerot 24 kuukauden ajalta. Palvelu on käytettävissä kirjastojen asiakastietokoneilla ja langattomassa verkossa.

Palveluun sisältyvät mm. Hämeen Sanomat, Keski-Häme ja Janakkalan Sanomat. 

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten näköislehdet löytyvät Lehtiluukusta, arkisto ulottuu helmikuulle 2014.

Aikakauslehdet

Aikakauslehdet ovat pääosin lainattavissa. Lehtien uusimmat numerot ovat luettavissa kirjastoissa. Kirjastoautoissa myös uusimmat numerot ovat lainattavissa.

Hämeenlinnan pääkirjaston varastoidut aikakauslehtilehtivuosikerrat ovat pääkirjastorakennuksen peruskorjauksen  ajan poissa käytöstä.

eMagz-palvelun arkistosta löytyvät monien lehtien numerot 24 kuukauden ajalta. 

Palvelu on käytettävissä kirjastojen asiakastietokoneilla ja langattomassa verkossa. Pääset lukemaan aikakauslehtiä myös kotoa käsin omalla laitteellasi. 

Luettavissa kotimaisia aikakauslehtiä.

Makupalojen lehtilinkit

Lainattavat esineet

Kaikki kirjastojen lainattavat esineet löytyvät Vanamosta.

Osa esineistä on tarkoitettu käytettäväksi vain kirjastossa, niitä ei lainata kotiin. 

Kotiseutukokoelmat

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ylläpitää ja kehittää kotiseutukokoelmaa, joka sisältää Hämeenlinnaa ja lähiseutua koskevaa aineistoa.

Kokoelma sisältää Hämeenlinnaa koskevaa kirjallisuutta, lehtiä, karttoja, lehtiartikkeleita, äänitteitä, videoita, pienpainatteita, julisteita ja valokuvia.

Kotiseutukokoelman aineistoa ei saa kotilainaan eikä siihen voi tehdä varauksia. 

Aineistoa saa luettavaksi kirjastoon tekemällä tilauksen asiakaspalvelussa.

Tutustu aineistoon Hämeenlinna kaunokirjallisuudessa

Lyseon kirjasto

Lyseon kirjastoon kuuluu lähes 20 000 nidettä. Kirjasto on karttunut lukuisin lahjoituksin.

Vuonna 1857 kymnaasiksi eli lukioksi nimetty oppilaitos peri satoja kirjoja Hämeenlinnan muilta oppilaitoksilta. 1858 lukio sai Helsingin yliopistolta lahjoituksena n. 1100 nidettä tiedekirjallisuutta.

Lahjoittajina ovat olleet myös yksityiset tahot ja tieteelliset seurat. Muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on lahjoittanut 117 niteen kokoelman, joka on peräisin Elias Lönnrotilta.

Vanhimmat kirjat ovat 1500-luvulta, mm. Mikael Agricolan Se Wsi Testamenti (1548). Kokoelmaan kuuluu myös vuonna 1642 ilmestynyt ensimmäinen suomenkielinen Raamattu. Niin ikään suomalaisen kirjallisuuden ensipainoksia on runsaasti, mm. Eino Leinon teoksia ja Aleksis Kiven Kanervala (1866).

Suomenkielisen kirjallisuuden lisäksi kirjasto sisältää satoja 1500–1700-luvuilta peräisin olevia vieraskielisiä kirjoja, mm. Linnén Flora Svecican (1755) ja Henrik Gabriel Porthanin latinankielisen väitöskirjan. Itämaisen kirjallisuuden luokkaa edustaa Koraani vuodelta 1694.

Lyseon kokoelmaa voi selata tarkennetussa haussa valitsemalla Hämeenlinnan koulukirjasto ja Lyseon kirjasto. Hakua kannattaa rajata esim. vuosilla esim. 1500 - 1600.

Kokoelmasta vastaa Hämeenlinnan lyseon lukio

Lisätietoja: rehtori Pieta Tukkimäki-Hilden, puh. 040 749 3843
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi