Kariston säätiöltä avustus koulukirjastotoimintaan

Kariston säätiö on myöntänyt 30 000 euroa Hämeenlinnan kaupungin opetustoimelle koulukirjastotoiminnan kehittämiseen.

Kariston Säätiö halusi koulukirjastotoimintaa tukevalla avustuksella edistää lasten ja nuorten lukuinnostusta ja lukutaidon kehittämistä.

”Hyvä lukutaito on elämässä pärjäämisen edellytys. Tässä digitaalisessa ajassa moni muu asia vie huomion pois lukemista”, sanoi Karisto Säätiön puheenjohtaja Seppo Karisto perjantaina 10. marraskuuta raatihuoneella pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Kariston Säätiön 30 000 euron suurinen avustus on merkittävä, sillä koulukirjastotoiminnan kirjahankinnan vuosibudjetti on noin 15 000 euroa.

Hämeenlinnassa koulukirjastotoiminnan hoitaa kaupunginkirjasto. Avustus käytetään useamman vuoden aikana koulukirjasarjojen hankkimiseen sekä alkuvaiheessa mm. Jukolan ja Nummen koulujen koulukirjastojen täydentämiseen. 

Kirjasarjat ovat kouluille tarkoitettuja kirjapaketteja, joita koulut voivat lainata kirjastosta. Kirjasarjassa on samaa kirjaa monta kappaletta, mutta sarjojen koot vaihtelevat.

Pienemmät kirjasarjat on tarkoitettu ryhmä- ja lukupiirityöskentelyyn. Suuremmista sarjoista riittää sama kirja koko luokalle.

Kirjastolla on edelleen merkittävä rooli lasten ja nuorten lukutaidon kehittymisessä.

”Merkittävää ja ilahduttavaa on, että lasten ja nuorten kirjalainaus on viime vuosien aikana kasvanut”, kertoi kaupunginkirjaston palvelupäällikkö Irmeli Isokivijärvi.

Kirjasto pyrkii aktiivisesti löytämään erilaisia keinoja, jotta lasten ja nuorten kirjalainaus jatkaisi kasvuaan. Kirjavinkkaukset, lukudiplomitoiminta sekä mediakasvatukseen ja lukuinnostuksen lisäämiseen liittyvät työpajat ovat osa tätä toimintaa. 

 

Tags:

Monday, November 13, 2017