Janakkalan kunnankirjaston käyttösäännöt

Voimassa 16.5.2017 alkaen.

Lainausoikeus

Kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilötodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Jokaisella lainaajalla on oltava kirjastokortti ja se on henkilökohtainen. Kortti on aina esitettävä aineistoa lainattaessa. Yhteisölainaajien on ilmoitettava henkilö, joka on vastuussa yhteisön lainaamasta aineistosta.

Osoitteen- ja nimenmuutoksesta sekä kortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kirjastoon. Kirjastokortin omistaja on vastuussa kortillaan tai takaamallaan kortilla lainatusta aineistosta. Vastuu koskee myös kadonneella kortilla lainattua aineistoa katoamisilmoitukseen saakka. Uusi kortti kadonneen tai rikkoutuneen tilalle on maksullinen. Konsolipelejä ja DVD-levyjä voi lainata vain koteloon merkityn ikärajan ylittänyt henkilö. Lainausoikeuden menettää, ellei noudata kirjaston käyttösääntöjä.

Laina-ajat ja määrärajoitukset

Laina-ajat vaihtelevat materiaalista riippuen. Kirjojen, äänikirjojen ja kielikurssien laina-aika on 28 vrk. Uutuusromaanien, lehtien ja AV-aineiston laina-aika on 14 vrk. Käsikirjaston aineistoa voidaan antaa yö- ja viikonloppulainaksi. Konsolipelejä voi olla lainassa 2 peliä/asiakas.

Aineiston varaaminen ja uusiminen

Janakkalan kunnankirjaston varauksista ei peritä varausmaksua. Maksullisen seutuvarauksen voi tehdä Hämeenlinnan ja Hattulan aineistosta. Varausten noutoaika on 7 pv ilmoituksen lähetyspäivästä. Lainat voi uusia kirjaston palvelupisteissä, puhelimitse tai verkkokirjastossa, jossa voi myös varata aineistoa. Jos aineistosta ei ole varauksia, lainat voi uusia 8 kertaa.

Eräpäivät ilmoitetaan eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä. Lainoista lähetetään eräpäivämuistutus 3 vrk ennen eräpäivää, kun ilmoittaa kirjastolle voimassaolevan sähköpostiosoitteen. Varatun aineiston saapumisesta on mahdollista saada ilmoitus kirjeitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten ja saapumisilmoitusten perillemenosta.

Kaukopalvelu

Aineistoa, jota ei ole Janakkalan kunnankirjaston kokoelmissa, voidaan välittää muista kirjastoista kaukolainasääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja noudattaen. Kaukolainat ovat maksullisia.

Myöhässä palautettu aineisto

Lainat on palautettava viimeistään eräpäivänä kirjaston aukioloaikana. Myöhästyneestä aineistosta peritään maksu palautuspyynnöistä (paitsi lasten 1. palautuspyyntö) sekä muista perintätoimista. Lainojen palauttamatta jättäminen ja maksamattomien maksujen laiminlyönti pyynnöistä huolimatta aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen ja perintä siirtyy perintätoimistolle. Lasten ja nuorten aineistosta peritään vain 2. palautuspyyntö- ja perintäkulut.

Kirjastossa on käytössä palautusluukku. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan vastuulla ja lainat palautuvat seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Palautusluukut voivat olla suljettuina juhlapyhien ajan.

Aineiston katoaminen ja vahingoittuminen

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. DVD-, Blu-ray- ja CD-ROM-levyn voi korvata vain maksamalla korvaushinnan. Tallenteiden lainaaminen on asiakkaan omalla vastuulla. Kirjasto ei vastaa tallenteiden laitteille aiheuttamista vaurioista.

Oleskelu kirjastossa

Kirjaston tilat ovat avoimet kaikille palveluja käyttäville, mikäli he eivät tuota häiriötä kirjaston toiminnalle tai muille asiakkaille. Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan. Kirjastolla on oikeus rajoittaa matkapuhelimien käyttöä kirjaston tiloissa. Eväiden syöminen kirjastossa on kielletty.

Tietosuoja

Lainausrekisteriä käytetään vain lainaustenvalvontaan. Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisen käyttöön. Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Kirjasto voi tarvittaessa tehdä muutoksia käyttösääntöihin ja maksuihin.

Rekisteriseloste