Janakkalan kunnankirjaston käyttösäännöt

Voimassa 18.3.2013 alkaen.

Lainausoikeus

Lainausoikeuden saat todistamalla henkilöllisyytesi sekä sitoutumalla noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kirjaston käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kortti on aina esitettävä lainattaessa.

Ilmoita kortin katoamisesta sekä osoitteen- ja nimenmuutoksesta välittömästi kirjastoon. Olet vastuussa kortillasi tai takaamasi lapsen kortilla lainatusta aineistosta. VASTUU KOSKEE MYÖS KADONNEELLA KORTILLA LAINATTUA AINEISTOA KORTIN KATOAMISILMOITUKSEEN SAAKKA. Kadonneen kirjastokortin tilalle annetusta uudesta kortista peritään maksu.

Yhteisölainaajien on ilmoitettava henkilö, joka on vastuussa yhteisön lainaamasta aineistosta.

Lainausoikeus voidaan lakkauttaa, ellei kirjaston käyttösääntöjä noudateta.

Laina-ajat

Laina-ajat vaihtelevat materiaalista riippuen

  • kirjat 28 vrk
  • uutuuskirjat 14 vrk
  • lehdet 14 vrk
  • videot ja DVD-levyt 14 vrk
  • CD-levyt 14 vrk
  • CD-ROMit 14 vrk
  • äänikirjat ja kielikasetit 28 vrk

Käsikirjaston aineistoa voidaan antaa yö- ja viikonloppulainaksi.

Aineiston varaaminen ja uusiminen

Voit varata lainassa olevaa aineistoa. Varauksista ei peritä varausmaksua(ei koske seutuvarauksia). Jos aineistosta ei ole varauksia, voit uusia lainasi kahdeksan kertaa. Lainat voi uusia myös puhelimitse.

Voit varata ja uusia aineistoa myös verkkokirjaston kautta. Verkkokirjaston käyttöön tarvitset kirjastokortin ja tunnus-luvun, jonka saat kirjastosta.

Aineiston määrärajoitukset

Asiakkaalla saa olla lainassa enimmillään 50 lainaa, joista enintään 10 DVD-levyä, 30 CD-levyä ja 2 konsolipeliä kerralla.

Kaukopalvelu

Aineistoa, jota ei ole Janakkalan kunnankirjaston kokoelmissa, voidaan välittää muista kirjastoista kaukolainasääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja noudattaen. Kaukolainat ovat maksullisia.

Myöhässä palautettu aineisto

Eräpäivän ylittäneestä aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä korvaus palautuskehotuksista ja muista perintätoimista. Lainojen palauttamatta jättäminen ja maksamattomien maksujen laiminlyönti aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen. Maksut peritään tarvittaessa oikeustoimin.

Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten osastojen aineistosta ei peritä myöhästymismaksua
(myöhästymismuistutus 1 €/muistutus).

Aineiston katoaminen ja vahingoittuminen

Mikäli turmelet tai kadotat kirjaston aineistoa, on sinun korvattava aiheuttamasi vahinko maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta tai toimittamalla kirjastoon uusi vastaava teos. Kustannukset peritään tarvittaessa oikeustoimin. Hoitamatta jättäminen aiheuttaa lainauskiellon.

Tallenteita lainaat omalla vastuullasi. Kirjasto ei vastaa tallenteiden laitteille aiheuttamista vaurioista. Videon, CD-ROMin tai DVD-levyn voit korvata vain maksamalla korvaushinnan!

Oleskelu kirjastossa

Kirjaston tilat ovat avoimet kaikille palveluja käyttäville, mikäli he eivät tuota häiriötä kirjaston toiminnalle tai muille asiakkaille. Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan.
Eväiden syöminen kirjastossa on kielletty.

Tietosuoja

Lainausrekisteriä käytetään vain lainaustenvalvontaan. Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Kirjasto voi tarvittaessa tehdä muutoksia käyttösääntöihin ja maksuihin.

Rekisteriseloste