Hämeenlinnalaiset tyytyväisiä kirjaston palveluihin

Vastaajista 87 prosenttia antoi arvosanaksi hyvä tai erittäin hyvä

Hämeenlinnan pääkirjastossa, lähikirjastoissa ja kirjastoautoissa toteutettiin marraskuussa asiakastyytyväisyyskysely.

Kuntalaiset saivat kertoa mielipiteensä mm. kirjastojen aukioloajoista, tiloista, palveluista, aineiston saatavuudesta ja henkilökunnasta.

Lisäksi kyselyssä toivottiin palautetta peruskorjatun pääkirjaston uusista tiloista ja palveluista sekä omatoimiaukiolosta.

Vastaajilta tiedusteltiin myös kevään koronasulun vaikutuksista ja lisäsikö se e-aineistojen käyttöä.

Lähes 400 vastausta

Kysely oli auki 9.–29.11.2020. Siihen saattoi vastata verkossa ja kirjastoissa jaossa olleilla paperilomakkeilla.

Vastauksia kertyi 372 kappaletta. Vastaamisaktiivisuus oli erittäin hyvä ottaen huomioon sen, että kysely tehtiin koronapandemian aikaan, jolloin kirjastonkäyttö oli normaalia vähäisempää.

Suurin osa vastaajista oli aktiivisia kirjastonkäyttäjiä, jotka kävivät kirjastossa vähintään muutaman kerran kuukaudessa.

Naisten osuus vastaajista oli lähes 80 prosenttia. Noin 65 prosenttia vastaajista oli 50-vuotiaita tai sitä vanhempia. Neljäsosa vastaajista oli 30–40-vuotiaita.

Kokonaisarvosanaksi erittäin hyvä tai hyvä

Kyselyssä vastaajat antoivat arvosanoja asteikolla 1–5 siten, että 1 merkitsi erittäin huonoa ja 5 erittäin hyvää. Mikäli vastaaja ei käytä kysyttyä palvelua, hän valitsi numeron 6.  

Peräti 87 prosenttia vastaajista antoi kirjaston palveluille kokonaisarvosanaksi erittäin hyvä tai hyvä.

Kirjastojen aukioloajat, tilojen viihtyisyys ja käytännöllisyys sekä lainaus- ja palautusautomaattien toimivuus saivat vastaajilta kiitosta.

Myös henkilökunnan palvelualttius ja asiantuntemus sai arvosanaksi 4.67.

Peruskorjatulle pääkirjastolle kiitosta

Vastaajat pitivät pääkirjaston peruskorjausta onnistuneena. 62 prosenttia vastanneista antoi peruskorjaukselle arvosanan hyvä tai erittäin hyvä.

Avoimilla vastauksilla kysyttiin kokemuksia pääkirjaston käyttämisestä omatoimiaikana.

Suuri osa vastaajista oli kokeillut pääkirjaston käyttämistä omatoimiaikana.

Sitä käyttäneet vastaajat pitivät erittäin paljon omatoimiajan mahdollistamasta pidemmästä aukiolosta. Se on osalla myös lisännyt kirjastonkäyttöä.

Tällä hetkellä kirjastojen omatoimiaika ei ole käytössä koronarajoitustoimien vuoksi 2.12.2020–17.1.2021.  

Kirjastoa kaivattiin kevään koronasulun aikaan

Kyselyyn vastanneet kertoivat kaivanneensa kirjastoa keväällä 2020 kun kirjastot suljettiin koronapandemian vuoksi.

Kirjaston merkitys osana arkea korostui, kun kirjastot jouduttiin sulkemaan.

Osa vastanneista kertoi käyttäneensä e-aineistoja, mutta enemmistö sanoi turvautuneensa kirjastosta aikaisemmin lainattuihin kirjoihin, omaan tai tuttaviensa kirjahyllyn tarjontaan, tai ostaneensa lukemista kaupasta tai antikvariaatista.

Audience:

Tags:

Monday, December 14, 2020