Asiakkaat tyytyväisiä kirjaston palveluihin

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto on tehnyt vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselynsä pääkirjastossa ja kaikissa lähikirjastoissa. Kyselyyn vastasi 267 asiakasta. Kyselyllä selvitettiin mm. kirjaston asiakkaiden näkemyksiä kirjaston palveluista ja tiedottamisesta.

Kyselyssä noin 94 prosenttia vastaajista antoi kirjastolle kokonaisarvosanaksi joko erinomainen tai hyvä.

Asiakaskyselyyn vastasivat kirjaston aktiivikäyttäjät, sillä 88 prosenttia vastaajista käytti kirjaston palveluita vähintään kerran kuussa. Kolmasosa vastaajista käytti kirjaston palveluita kerran viikossa.

Vastaajien ikä vaihteli alle 10-vuotiaista yli 80-vuotiaisiin. Suhteessa eniten vastauksia eli puolet kaikista vastauksista tuli 40–69-vuotiailta asiakkailta. 

Vastaajien suuri enemmistö - 76 prosenttia - oli naisia.

Henkilökunnan ammattitaitoa arvostetaan

Asiakkaat arvioivat kirjaston palveluita asteikolla, jossa yksi oli huonoin ja viisi paras arvosana.

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan kuinka hyvin kirjasto oli onnistunut palvelujen tuottamisessa. Aukioloajat sekä kirjastotilojen viihtyisyys ja käytännöllisyys saivat arvosanan hyvä (4.1).

Myös tietokoneiden määrä ja niiden käytettävyys arvioitiin hyväksi (4.0). Helpot ja selkeäkäyttöiset lainaus- ja palautusautomaatit saivat vielä korkeamman arvosanan, 4.5.

Kyselyyn vastanneet antoivat korkeaa arvosanan myös verkkokirjaston kautta tapahtuvassa aineiston varaamisessa (4.5) ja lainojen uusimisessa (4.5). Kyselyyn vastanneet antoivat kirjaston uutuusaineiston saannin helppoudelle arvosanan 3.9.

Kirjaston henkilökunnan palvelualttius ja ystävällisyys sekä asiantuntevuus ja ammattitaito arvioitiin erittäin hyväksi (4.5).

Myös taito opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä sai arvosanan 4.5. Henkilökunnan määrää arvioitiin hyväksi (4.1.).                

Sosiaalisen median merkitys kasvussa

Vastaajia pyydettiin kertomaan, mistä he löytävät tietoa kirjaston palveluista ja tapahtumista.

Eniten mainintoja sai verkkokirjasto ja toiseksi eniten kirjaston Facebook-sivut.

Verkon lisäksi asiakkaat ilmoittivat saavansa tietoa myös sanomalehdistä, kirjastoissa tai kirjastoautoissa olevista ilmoituksista tai suoraan henkilökunnalta.

Kirjaston tiedotukselle asiakkaat antoivat arvosanan hyvä (4.1) ja kirjaston näkymistä sosiaalisessa mediassa arvioitiin 3.9 arvoiseksi.

 Asiakastyytyväisyyskyselyssä tiedusteltiin myös sitä, lukevatko asiakkaat verkkokirjaston luku- ja musiikkivinkkejä tai asiakkaiden kirjoittamia teosarviointeja.

Noin 65 prosenttia vastaajista sanoi, että he eivät lue kirjaston vinkkejä tai lukevat niitä erittäin harvoin. Toisaalta vastaajissa oli myös niitä, jotka kertoivat lukevansa vinkkejä säännöllisesti.

Asiakkaiden kehittämisideat

Vastaajilla oli myös mahdollisuus esittää kehittämisideoita.

Lähikirjastojen aukioloaikoihin toivottiin pidennystä. Lisäksi monet vastaajat korostivat, kuinka merkittävää on lähikirjastojen ja kirjastoautojen toiminta sekä painottivat lähipalvelujen säilyttämisen tärkeyttä.

Kirjastoihin toivottiin lisää uutuusaineiston esittelyitä, lukupiirejä ja kirjailijavierailuja. Aineistoista erityisesti e-kirjoja, äänikirjoja, uutuuskirjoja ja kurssikirjoja toivottiin enemmän.

Tiloihin esitettiin lisää sohvia tai sohvaryhmiä. Monet toivoivat pääkirjastoon hiljaisia tiloja, erityisesti pääkirjaston lehtisalin ja lukusalin osalta.

Muutamat esittivät toivomuksen vierailumahdollisuudesta pääkirjaston kirjavarastossa.

Audience:

Tags:

Tuesday, December 12, 2017